Családi áhítat

Kedves Testvéreink!

Szeretnénk segítséget nyújtani, hogy a koronavírus miatt kialakult állapot alatt is lelki táplálékhoz jussunk otthon, családjaink körében.

Az őskeresztyének otthonaikban naponta imádkoztak, olvasták az írásokat, hallgatták az apostolok tanításait. A reformáció nagy újítása volt, hogy ezt hozta vissza a családok életébe. Néhány évtizeddel ezelőtt a népes vallásosság fontos része volt, hogy otthon, családi körben Bibliát olvastak, imádkoztak, vallásos énekeket énekeltek elődeink. Ez sajnos mára sok helyről eltűnt. A koronavírus okozta visszavonultabb élet következtében több időt töltünk családtagjainkkal. Ez nagyon jó lehetőség a családi áhítat bevezetésére, újraélesztésére. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani. Ha már tartunk otthon családi áhítatot, folytassuk bátran. Ajánlásunk nem kötelező, csupán lehetőség.

Pár tanács, ami segíti a családi áhítatainkat:
1. Érdemes megbeszélni a családdal, hogy a napnak mely szakában (reggel, este, stb.) tartjuk a közös áhítatot. Érdemes figyelni arra, hogy kisgyermekekkel más fajta, rövidebb, egyszerűbb áhítatot tartsunk.
2. Az időpontot érdemes tartani, a napnak mindig ugyanabban az idejében összegyűlni.
3. Teremtsük meg a teret az áhítathoz! Kapcsoljuk ki a TV-t, számítógépet, tegyük félre a telefont. Üljünk le a nappaliban vagy üljük körbe a konyhaasztalt. Az asztalon csak a Biblia, énekeskönyv legyen, illetve csak az az elektronikai eszköz, amiről az áhítathoz szükséges szöveget olvassuk.
4. Készüljünk előre! A családfő vagy az a családtag, aki vezeti az áhítatot, olvassa el előre a napi igét a Bibliaolvasó Kalauzból, keressen hozzá magyarázatot, igehirdetést, hogy pár gondolattal meg tudja világítani az Ige üzenetét.
5. Ne keseredjünk el, ha nem úgy sikerül, ahogy szeretnénk. Isten nem azt nézi, mennyire vagyunk „profik”, hanem a szív szándékát nézi. Szabadítsuk fel magunkat a tökéletességre törekvés alól, legyünk őszintén és természetesen jelen az áhítat ideje alatt.

 

Alább egy ajánlást olvashatunk az áhítat liturgiájához.


Családfő: A mi segítségünk, családi áhítatunk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök, igaz Isten.

Család: Ámen.

Ének: énekeljünk énekeskönyvi éneket! Amennyiben fontos számunkra, énekeljünk ifjúsági éneket is. Ha nincs otthon énekeskönyv vagy bizonytalanok vagyunk az ének dallamában, keressünk rá az énekre a youtube-on. Énekeljünk bátran, ne szégyelljük a hangunkat. Isten örül az énekünknek.

Rövid megosztás: pár mondatban mondjuk el egymásnak, mi az, amiért hálásak vagyunk Istennek.

Imádság: Ha szeretnénk, mondhatunk szabadon saját imádságot. Az alábbi imádság egy ajánlás a saját ima helyett.
Családfő: Mennyei Édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által! Téged dicsőítünk az ének szavaival és neked adunk hálát egész életünkkel. Köszönjük, hogy megtartasz bennünket ebben a nehéz helyzetben. Kérünk, bocsásd meg minden bűnünket, töröld el vétkeinket. Küldd el hozzánk Szentlelkedet, hogy Ő töltse be egész életünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket.

Család: Ámen

Igeolvasás: ajánljuk a Bibliaolvasó Kalauzt. Az interneten itt érhető el: https://www.reformatus.hu/istentkeresem/ Ezen kívül ajánljuk még Steinbach József püspök úr áhítatait: https://igemellett.blog.hu Ha van már saját bibliaolvasási tervünk, bátran kövessük azt.
Az igeolvasás után beszélgessünk arról, kinek mit jelentenek az elhangzott szavak, mit üzen számára Isten. Érdemes minél egyszerűbben megfogalmazni ezt. Kisgyermekeknél az Igéhez fűzzünk pár magyarázó gondolatot vagy a gyermekbibliából olvassuk fel a történetet, hogy ők is megértsék.

Imádság: érdemes imaközösséget tartani. Ha ettől eltekintünk, a családfő mondjon szabad imádságot vagy mondja el az alább található imát. A családfő imája előtt érdemes csendes percet tartani.

Családfő: Mennyei Édesatyánk! Köszönjük, hogy Igéd által megszólítsz, vigasztalsz, bátorítasz és vezetsz minket. Köszönjük, hogy kezedben tartod az életünket, erőt és reménységet adsz nekünk. Kérünk, segíts, hogy amit megértettünk Igédből, azt megtartsuk az életünkben. Add, hogy tudjuk egymást jól szeretni, tudjunk megbocsátani egymásnak és tudjunk áldozatot hozni egymásrét családunkban. Kérünk távol élő családtagjainkért, rokonainkért, őrizd meg őket. Kérünk, állítsd meg a vírus terjedését, add, hogy mihamarabb véget érjen ez az állapot. Adj türelmet és alázatot mindenkinek ebben a helyzetben. Imádkozunk a betegek gyógyulásáért és az elhunytak hozzátartozóiért. Imádkozunk azokért, akik a járvány ellen küzdenek, segítsd őket. Imádkozunk vezetőinkért, adj nekik bölcsességet, hogy megfelelő döntéseket tudjanak hozni megfelelő időben. Kérünk gyülekezetünkért, városunkért, országunkét, az egész emberiségért, irgalmazz nekünk! Jézusért hallgass meg minket. Ámen.

Család: Ámen

Miatyánk (közösen): Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen

Ének: az első énekhez hasonló módon.

Áldás:
Családfő: Istennek népe, Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!

Család: Ámen