Lelkészek

 

ifj. Márkus Mihály (vezető lelkipásztor)

1972-ben születtem itt, Pápán. Édesapám református lelkipásztor, Édesanyám – akkor 3, azóta 5 testvérem mellett – odahaza végezte munkáját. 1975-től Tatára költöztünk, ezért sokkal több szállal kötődöm eme másik dunántúli kisvároshoz.
Tatán érettségiztem, majd elvégeztem a budapesti református teológiát. A teológia alatt 1 esztendőt Angliában voltam ösztöndíjas, ahol missziológiát tanultam. A segédlelkészi évet követően, 1996-ban tettem le a második lelkészképesítő vizsgát, majd 1 évet Németországban töltöttem ösztöndíjasként, ahol megismerkedtem a németországi segédlelkész-képzés rendszerével, valamint doktori tanulmányaimhoz végeztem kutatómunkát. Angliában angol nyelvvizsgát is szereztem, a német ösztöndíj után pedig letettem a középfokú német nyelvvizsgát itt, Magyarországon. Mikor hazatértem, 1997-ben megválasztottak a Naszályi Református Egyházközség lelkipásztorának.
2000-ben kötöttem házasságot Bak Enikővel, aki a Károli Gáspár Református Egyetemen végzett történelem- és vallástanárként.
2002-ben hívott meg a pápai gyülekezet lelkipásztorának, amely szolgálatban azóta is igyekszem helytállni. A lelkipásztori munka mellett gyülekezetépítés témakörből írom doktori disszertációmat.
2003-ban már itt Pápán (pontosabban Veszprémben) született első gyermekünk, Mihály Pál, 2005-ben második gyermekünk, Luca, majd 2012-ben harmadik gyermekünk, Máté.
Szabadidőmben szívesen foglalkozom zenei dolgokkal. Hat alkalommal szerveztem meg a Pécselyi Király Imre Rézfúvós Zenekar nyári táborát, a pápai gyülekezetben szervezem az ifjúsági ének- és zenekart, melyben magam is zongorázom és énekelek.
Az életben szeretem az új kihívásokat, új feladatokat, amelyekben kipróbálhatom képességeimet. Jelenlegi szolgálati helyemen érzem a nagyobb felelősség súlyát, de megtapasztaltam, hogy Isten rendel mellém megfelelő munkatársakat – lelkész kollegákat, presbitereket, gyülekezeti tagokat – akikkel osztozhatunk a terhek hordozásában.

Soli Deo Gloria.

 

Szakács Gergely Attila (lelkipásztor)

1980. december 19-én születtem Budapesten. Édesapám Szakács Péter 2015-ben hunyt el. Édesanyám Kovács Judit Julianna szakgyógytornász, testvérem Szakács Zita ének-zene karvezetés szakon végzett. Apai nagyapám, Szakács István Csóron volt lelkipásztor.

1985-ben költöztünk Mórra. Itt a Radnóti Miklós Általános Iskolában végeztem, onnan kerültem a Pápai Református Kollégium Gimnáziumába. 1999-ben érettségiztem és felvételt nyertem a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karára teológus-lelkész szakra. 2004-ben diplomáztam, 2006-ban letettem a második lelkészképesítő vizsgát és 2007-ben szenteltek fel. 2008-2011 között végeztem el a SOTE Mentálhigiéné Intézetében a lelkigondozói szakot, ahol Szociális és családsegítő lelkigondozó diplomát szereztem.
Feleségemmel, Péter-Szarka Katalinnal 2008-ban kötöttünk házasságot. Feleségem a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végzett vallástanárként, valamint a Bölcsészettudományi Karon történelem-tanárként. 2014-ben szerezte meg pszichodráma asszisztensi végzettségét.
Iker fiaink Kende István és Kirill Bulcsú 2010-ben, lányunk Réka Sára 2013-ban született.
Különféle élmények, személyes tapasztalatok vezettek a lelkészi szolgálat útjára. Nagyapám hatása gyermekkoromban, Isten elhívása gimnazistaként, valamint a KözösPont Misszióban és egy budapesti börtönben való missziós és lelkigondozói szolgálat élményei határozták meg számomra azt, hogy lelkész lettem.
2004 június 1-től kezdve szolgálok a pápai gyülekezetben. Korábban mint segédlelkész, 2006-2014 között beosztott lelkészként, 2014 decembere óta pedig megválasztott lelkészként. A gyülekezetben különféle felnőtt és ifjúsági csoportokat vezetek, amik között van bibliakör és felekezetközi gyászfeldolgozó csoport is. A jegyesek számára szervezett párkapcsolati-önismereti jegyeshétvégét kollégámmal, ifj. Márkus Mihállyal közösen vezetjük, immár több mint négy éve. Nagy öröm számomra, hogy gyülekezetünkben működik az Alpha Kurzus, aminek elindításában, szervezésében a kezdetektől részt veszek.
2006 óta kapcsolatban állunk a Holtmarosi Református Egyházközséggel, és a Holtmaroson található Tulipán Gyermekotthonnal (www.erdelyiarvak.com), ahol tizenkét magyar gyermeket nevelnek (a gyermekotthont a Czegei Wass Albert Alapítvány tartja fent). A gyermekotthonnal kapcsolatos adománygyűjtést, keresztszülőségi programot és a gyülekezetek közötti kapcsolatépítést koordinálom. 
A lelkigondozói szak elvégzése után lelkigondozó kollégáimmal alakítottunk egy szupervíziós csoportot, havi rendszerességgel találkozunk, segítünk egymás szakmai és személyes kérdéseiben. Ezen túl rendszeresen járok lelkivezetőhöz. Mind a szupervíziós csoport, mind a lelkivezető gazdagítja, segíti lelkészi szolgálatomat.
Néhány éve rendszeresen írtam a preka.blog.hu és a Reposzt blogokba. Jelenleg a parokia.hu oldal Közös(s)Ég magazinjába írok alkalomszerűen.
A KözösPont Misszió tagja voltam több mint tíz éven keresztül, és a vezetőség tagja voltam néhány évig. A KözösPont célja, hogy a fiatalok körében népszerű könnyűzenei fesztiválokon (Sziget, Volt, Hegyalja, EFOTT, SZIN, Fishing on Orfű) jelen legyen és sajátos módon hirdesse Krisztus evangéliumát a fesztiválozók körében.
A szépirodalom mellett szeretem a sci-fi és fantasy könyveket. A nagy klasszikusok mellett örömmel olvasom fiatal és új szerzők műveit ezekben a műfajokban. Ha időm engedi, motorozok, feleségemmel, családommal kirándulunk.