Küldetésünk

BIBLIAI CÉLUNK

A Biblia alapján azért létezünk, hogy

 • életünkkel - szavainkkal, tetteinkkel - Istent dicsőítsük;
 • hogy az élő kőhöz, Jézus Krisztushoz járulva, lelkileg nagykorúvá váljunk, annak érdekében, hogy az Isten által rendelt helyen, felkészülve az ő szolgálatára jelenlétünkkel áldássá legyünk;
 • az evangéliumot az emberek közé vigyük, a Szentlélek indítására Isten Jézus Krisztusban megmutatott kegyelméről tanúskodjunk, hogy ők Krisztus tanítványai lehessenek.

Mindezek forrása, irányítója, mozgatója Isten szeretete.

 

LÁTÁSUNK

Látunk egy dinamikusan növekvő, XXI. századi módon megnyilvánuló gyülekezetet. Ez a közösség egész életével és szolgálatával Isten nevére hoz dicsőséget, ezáltal tagjai és a kívülállók is közelebb kerülnek a „tiszta forráshoz”, Jézushoz.


A gyülekezet jellemzői

 

 • láthatóan növekedik, mert...
  • a tanítványi elköteleződés erősödik, melynek jelei  a Bibliát ismerő, szerető és az imádság erejében bízó, azt rendszeresen gyakorló tagok növekvő száma;
  • felismerve lelki ajándékaikat, egyre többen vállalnak feladatot a gyülekezet különféle szolgálataiban.
  • kifele nyitott, befogadó, toleráns, különösen is az etnikai csoportok és krízishelyzetben élők felé.

 

 • folyamatosan megújuló, mert...
  • Istennel való kapcsolatát megújító, bűnbánatot gyakorolni kész;
  • Isten válaszát az adott kor emberének kérdéseire keresi;
  • az adott kor embere számára érthető módon és formában fogalmazza meg Isten üzenetét (vigasztal, bátorít, útmutatást nyújt)

 

 • valódi közösséget (mély, bensőséges, elkötelezett kapcsolatot) megélő, mert...
  • élő kiscsoportjaiban minden generáció otthonra talál
  • ezek a csoportok egymással közösséget vállalva gyülekezetüket magukénak vallják.

 

 • a városban élők számára vonzó, látható és elérhető.