Küldetésünk

BIBLIAI CÉLUNK

A Biblia alapján azért létezünk, hogy

  • életünkkel - szavainkkal, tetteinkkel - Istent dicsőítsük;
  • hogy az élő kőhöz, Jézus Krisztushoz járulva, lelkileg nagykorúvá váljunk, annak érdekében, hogy az Isten által rendelt helyen, felkészülve az ő szolgálatára jelenlétünkkel áldássá legyünk;
  • az evangéliumot az emberek közé vigyük, a Szentlélek indítására Isten Jézus Krisztusban megmutatott kegyelméről tanúskodjunk, hogy ők Krisztus tanítványai lehessenek.

Mindezek forrása, irányítója, mozgatója Isten szeretete.

 

LÁTÁSUNK

Látok egy dinamikusan fejlődő, nyitott gyülekezetet, amelynek tagjai Isten dicsőségére élnek, és másokat is Jézus Krisztus követésére hívnak.


A, Tagjai, valódi (mély, bensőséges, elkötelezett) közösségben élnek. Kiscsoportjaiban minden generáció otthonra talál. Azok egymással közösséget vállalva a gyülekezetüket magukénak vallják. Ezeket a csoportokat alkalmas vezetők irányítják.


B, A közösségben erősödik a tanítványi elköteleződés; a Bibliát ismerő, az imádság erejében bízó, azt gyakorló tagok száma növekszik, akik hitben nagykorúként Isten ügyét - a korszellem ellenében is -elsődlegesnek tartják.


C, A közösség tagjai lelki ajándékaikat felismerve szolgálatokat vállalnak a gyülekezetben.


D, A presbitérium tudatosan, rendszeresen Istenre figyelve a gyülekezetet a bibliai célmondatra összpontosítva hosszútávú előre tekintéssel vezeti, és a mindennapokban irányítja.