Nőszövetség

A Pápai Református Nőszövetség 2003. novemberében, ifj. Márkus Mihály Pápára kerülését követően alakult újjá.

Ötven bejegyzett tagunk van, alkalmainkon általában huszonöt-harminc fő vesz részt.

Közösségünk a gyülekezet életében meghatározó szerepet tölt be. Szolgálatunkkal segítjük lelkészeink és a presbitérium munkáját. "Mert mi Isten munkatársai vagyunk." (I. Kor. 3,9)

Minden hónap első keddjén találkozunk. Rövid áhitat után megbeszéljük a következő hónap feladatait: templomi háziasszonyi szolgálat, kórházi istentiszteletre hívogatás, hóvégi szeretetvendégség megszervezése, stb.

Fontosnak tartjuk a diakóniai szolgálatot, kiemelten a hajtléktalanokkal, idősekkel való törődést.

Célunk minél több fiatalt az Ige köré gyűjteni, hogy Krisztus megszólíthassa őket, újjá szülje a női szíveket és évek múlva ők lehessenek a folytatás.

Hitvallásunk Zsindelyné Tüdős Klára után: "Nem nagy szavakra, hatásos szónoklatokra van szüksége ennek a világnak, hanem apró, csendes, hűséges életekre, amelyeknek a türelme hiteles."

A Pápai Nőszövetség, lelkészeink szerint, egy önálló, önjáró közösség, a gyülekezet alappillére. Hadrafogható hátország, ami a gyülekezet életében nélkülözhetetlen.