Presbitérium

Balogh Ferenc (pótpresbiter)

Két gyermekem van. Ádám fiam és Eszter lányom a Szent István Római Katolikus Általános Iskolába jár úszótagozatos osztályba. Feleségemet Baráth Gyöngyinek hívják, 2000 májusában volt az esküvőnk Pápán. Mindkettőnket reformátusnak kereszteltek és neveltek.
Egyéni vállalkozó vagyok, gépjárműjavítással foglalkozom. A Mezőgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem 1992-ben.

Bocskay László Tivadar

1962. május 16-án születtem Pápán.Eddigi életemet - a főiskolai tanulmányi időt kivéve - Pápán töltöttem, illetve jelenleg is itt élek és dolgozom.Iskolai tanulmányaimat a Tarczy Lajos Általános iskola jogelődjében kezdtem, majd a Türr István Gimnáziumban érettségiztem.Budapesten a Katonai Műszaki Főiskolán szereztem meg közgazdászi diplomámat, majd 1997-ben szakközgazdászi végzettséget szereztem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen.1984-től 2005-ig hivatásos katonaként dolgoztam a Pápai Repülőtéren.A későbbiekben tevékenykedtem marketing managerként, pénzügyi- és biztonságtechnikai tanácsadóként, tanítottam magániskolában, jelenleg a Veszprém Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara területi koordinátoraként dolgozom.2006. óta Pápa város 3. sz. választókerületének önkormányzati képviselője vagyok.Nős vagyok, feleségem Bocskay Gyöngyi, Tamás fiunk feleségével és nemrégen született kislányukkal Győrzámolyon él.

Bolla Kálmán

1959. április 26-án születtem Kéttornyúlakon. Szüleim mindkét ágon reformátusok voltak.
Pápán a Türr István Gimnáziumban érettségiztem, majd a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen szereztem agrármérnöki diplomát 1983-ban. A diploma megszerzése óta folyamatosan a mezőgazdaságban dolgozom.
Feleségemmel, aki agrármérnök 1985-ben kötöttünk házasságot. Feleségem szintén református. Három gyermekünk van. Ágnes állatorvos, Júlia fogorvos, János a faipari egyetem hallgatója.
1991 óta vagyok a pápai gyülekezetben presbiter. 1992-től folyamatosan vezetem a gyülekezet presbiteri jegyzőkönyvét.
1999-től egy presbiteri cikluson keresztül missziói gondnoki szolgálatot is végeztem. Munkám miatt, amely sok utazással és kiszámíthatatlan időbeosztással jár ezt a munkát nem tudtam tovább vállalni, ezért az elmúlt ciklusban presbiterként tevékenykedtem.

Borbély Józsefné sz. Zsédenyi Irén (pótpresbiter)

1939. december 2-án születtem Budapesten.
1945-ben költöztünk Pápára szüleimmel. Iskoláimat Pápán végeztem. 1954-ben konfirmáltam, 1958-ban érettségiztem a Petőfi Gimnáziumban.
Férjhez mentem, egy gyermekünk született.
A Vasipari Vállalatnál, a Vagon- és Gépgyár pápai gyáránál dolgoztam, majd a Polgármesteri Hivatalhoz kerültem, innen mentem nyugdíjba 1996-ban.
Fiamnak két gyermeke született, mind a kettő a Pápai Református Gimnáziumban érettségizett.
Férjem 2006 szeptemberében meghalt. A gyász vitt közelebb a jó Istenhez, ettől az időtől kezdve járok istentiszteletre minden vasárnap. Részt veszek a gyülekezet életében, munkájában, nőszövetségi tag vagyok, gyülekezeti bibliakörre járok.

Böröczky Attila

1971-ben születtem Pápán. Végzettségem szerint Okleveles Információ-rendszerprogramozó vagyok. 1995-ben két barátommal alapítottunk egy számítástechnikai vállalkozást, ennek vagyok egyik aktívan dolgozó tulajdonosa.
Feleségemmel, Müller Krisztinával, aki pedagógus 2000-ben kötöttünk házasságot. Jelenleg főállású anya és német szakkört vezet a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskolában. Három gyermekünk van: Anna (2002), Vica (2005) és Juli (2008).
2006-ban felnőttként konfirmáltam a gyülekezetben. Azóta folyamatosan erősödik bennem az az érzés, hogy itt megtaláltam a helyem a családommal együtt. Ebben a közösségben megtapasztalható számomra, amit Jézus mond: „Mert az Isten országa közöttetek van!"
Évről évre részt veszek feleségemmel együtt a nyári családi táborok szervezésében és lebonyolításában. A fentieken kívül az Alpha Kurzusok munkáját segítem.
Ha a keresztyénséget egy szóval kellene jellemeznem, akkor azt mondanám ez a szó: közösség. Közösség Istennel, közösség a családommal, közösség a gyülekezeti tagokkal, közösség felebarátaimmal. Vallom, hogy csak akkor vagyok egy közösségnek tagja, ha annak életében
személyesen, időmből áldozva, aktívan részt veszek.

Böröczky Dezső

1964-ben Pápán születtem és itt is lakom. Szüleim református vallásúak. Édesapám hosszú ideig volt presbiter. Feleségem az evangélikus iskolában tanítónő. Négy gyermekünk van: egy leány és három fiú.
Végzettségem mezőgazdasági gépészmérnök. Az Agroprodukt Zrt-nél dolgozom gépészeti ágazatvezetőként.
2000 óta presbiterként szolgálok a gyülekezetben.

Böröczky Károly

1962-ben születtem Pápán. 1973-ban konfirmáltam a pápai gyülekezetben, szüleim is reformátusok voltak. Tanulmányait szakmunkásképző intézetben végeztem, mint férfiszabó. Jelenleg egy magánvarrodában dolgozom, mint szabász. Nős vagyok, két gyermekem van. A fiam Budapesten tanul a Műszaki Egyetemen, míg a lányom Sopronban a Nyugat-Magyarországi Egyetem pedagógiai karán. Mindkét gyermekem a pápai gyülekezetben konfirmált. Feleségem római katolikus vallású, óvónőként dolgozik.
Mivel én kísértem a hitoktatásra rendszeresen a gyerekeket, ezért bepillantást kaptam a gyülekezet életébe, megismertem több hívőt. Pár év múlva felkérést kaptam a presbiteri jelöltségre, amit el is fogadtam, így 2006 óta töltöm be a tisztséget. Jelenleg is rendszeresen látogatom az alkalmakat. Szolgálatom alatt közösségi munkát vállaltam.

Császár Endre

Feleségem Balazatics Katalin, református vallású. Két fiunk van, mindketten családot alapítottak. Fontosnak tartottuk és tartjuk, hogy vallásunkat gyakoroljuk, a gyülekezet életében részt vegyünk.
Saját családi vállalkozásban dolgozunk. Ügyvezetőként vezetem a"Császár Kft."-t. A vállalkozás gépjármű értékesítéssel és szervizeléssel foglalkozik.
Presbiteri szolgálatomat hasznosnak tartom, az elmúlt időszakban tudtam segíteni főleg a beruházás, gazdálkodás területén felmerült kérdésekben.

Dózsa Zoltán

Édesanyám: Tóth Edit Mária, édesapám: Dózsa Balázs. Feleségemmel és kislányommal a Törzsök hegyen lakom. Iskolai végzettségem: általános agrármérnök. 2009-ben végeztem Keszthelyen a Georgikon karon. Jelenleg Marcalgergelyiben dolgozom mint állatorvos szaksegéd.
Az Istennel való kapcsolatomat már kisgyermek koromtól ápolom. A gyermek-istentiszteleteken rendszeresen részt vettem, majd később nagymamámmal jártam az istentiszteletekre. 1997 május 11-én konfirmáltam. Utána rendszeresen jártam az ifjúsági alkalomra ahol egy jó baráti társaság alakult ki. Amiben tudtunk, segítettünk a gyülekezeti életben, gyülekezeti újság válogatás, kihordás, karácsonyi csomagosztás, idős otthoni karácsonyi műsor.
Felnőttként rendszeresen templomba járó, valamint a gyülekezeti életben aktívan résztvevő gyülekezeti tag vagyok. Időm és munkahelyi beosztásom ahogy engedi, segítek: voltam Devecserben az iszapkatasztrófa idején; a Renden segítőként dolgoztam, nyitott templom alatt vállaltam felügyeletet.

Ferenczy Dezső

1950. szeptember 14-én születtem Adorjánházán, ősi református családban. Szülőfalumban konfirmáltam 1964-ben. Pápára 1986-ban költöztünk. A rákövetkező évtől tevékenykedem presbiterként a gyülekezetben. Két éve nyugdíjas vagyok és őstermelőként földműveléssel foglalkozom. A feleségem is nyugdíjas. Két felnőtt lányunk van, akik Budapesten élnek és dolgoznak. Mindkét lányunk a pápai református templomban kötött házasságot, három unokánkat is itt keresztelték.

Presbiteri munkám során segítettem az újrainduló Református Gimnázium és a hozzá tartozó internátus építkezési munkáiban. Rendszeresen teljesítek házigazdai szolgálatot az istentiszteleti alkalmakon. Amennyiben az időm engedi részt veszek a presbiteri konferenciákon és továbbképzéseken. A 2010-ben történt vörösiszap-katasztrófa idején önkéntesként a lelkésszel és presbitertársaimmal segítettem. Feleségemmel a gyülekezeti kirándulásokon és látogatásokon is részt veszünk.

Gotthárd Péter

1962-ben születtem Pápán. Iskoláimat itt végeztem és a mai napig itt dolgozom. Szüleim munkás emberek, nagyszüleim földműveléssel foglalkoztak. Talán innen származik munkaszeretetem és  mások munkájának megbecsülése.
Feleségem Keller Emma és gyermekeim is a pápai református gyülekezet tagjai. Fiam Péter és lányom Dorottya a Református Gimnáziumban érettségizett. Legkisebb lányom Rebeka a Gyurátz Ferenc Evangélikus Iskolába jár.
A pápai gyülekezet szolgálata már jóval azelőtt kezdődött, mint hogy felnőttként konfirmáltam volna.
Aztán lopva észrevétlen, bizonyosan a jó Isten vezetésével nagyon szoros hitbéli, illetve személyes kötődés alakult ki a gyülekezettel, és lelkészeivel.
Ez a kötődés a holtmarosi Tulipán Gyermekotthon első és azóta rendszeres látogatásával kezdődött. Annyira szoros ez az érzelmi kötelék, hogy Holtmaroson konfirmáltam.
Büszkén mondhatom, hogy az első református bál szervezője és résztvevője lehettem, azóta minden alkalommal részt veszek a szervezésben és a lebonyolításban. A gyülekezeti ház építésében is szívesen vállaltam munkát. Ezen kívül a REND rendkívül komoly és megfeszítő lebonyolításában is segítettem. Foglalkozásomnál fogva és említett munkaszeretetem erős tettvággyal és akarattal, kitartással párosult.
Úgy gondolom, hogy mindenkinek ki kell vennie a részét gyülekezetünk épülésében, ehhez szeretnék jó példával, és segítő javaslatokkal hozzájárulni.

Gyarmati János (pótpresbiter)

1951-ben születtem e Föld polgára, Gyarmati János és Herczeg Teréz gyermekeként. Áldott szüleim reformátusok voltak, ez adta a kötődésemet a gyülekezethez.
Nyugdíjas vagyok és sajnos özvegy. Feleségem 2007-ben tért meg az Úrhoz. Betegségem miatt csak könnyebb fizikai munkát tudtam végezni, textilgyári munkásként.
Örök dicsőség a Szentháromság Istennek!

Gyimóthy Kálmán

Adásztevelen, ősi református családban születtem. Nős vagyok, két gyermekünk van, önálló családban élnek. Kőműves mesterként végzem a munkámat.
Eddig négy cikluson keresztül szolgáltam református egyházamat. Isten segítségével igyekeztem erőmhöz mérten helytállni. Szolgálataim az istentiszteleti alkalmakkal kapcsolatban házigazda szolgálat. Gyülekezeti alkalmakkor a közösségi munkákban való részvétel (pl.: székek, asztalok szállítása, rakodás, favágás).
Templomban, gyülekezeti házban kisebb kőműves munkák elvégzése, javítása. Gyülekezeti ház építési bizottságban való részvétel. Az előző ciklusokban végeztem kőműves és bádogosi munkákat a Fő utcai parókián. Részt vettem az alsóvárosi temetőben felállított Lélekharang munkálataiban. Templomunkban a mozgáskorlátozott felvonó kivitelezésében is szerepet vállaltam. A templomban belső javításokat és meszelést, a gyülekezeti házban téglatisztítást és térkő javítást végeztem.

Gyimóthy Lajos

58 éves, tősgyökeres pápai vagyok. Két felnőtt gyermekem révén többszörös nagyapa. Gyülekezetünkben konfirmáltam és 20 évnél régebben presbiterré választottak.
Eddig ingatlanaink, épületeink körüli feladatokban tevékenykedtem, de rendezvényeink, az istentiszteletek lebonyolításában is részt vállaltam.

 

Gyökér Zsolt (pótpresbiter)

1968. 07. 26-án születtem Pápán, református családban. Édesanyám már nyugdíjas, édesapámat elvesztettem. Egy öcsém van, Balázs, aki családjával együtt szintén Pápán lakik, jelenleg a Győri Pannon-Tools Kft-nél dolgozik, mint technikus. Jó magam nőtlen vagyok és édesanyámmal élek együtt a Huszár ltp-n. A pápai református gyülekezetben konfirmáltam, majd a 90-es évek elején bekapcsolódtam a gyülekezet ifjúsági közösségébe, ahol az Úr nagyon sok és szép feladattal ajándékozott meg. A gyülekezethez azóta is szervesen kötődöm és segítem annak épülését és munkáját, amiben csak tudom. Rendszeres résztvevője vagyok az istentiszteleti alkalmaknak.
Iskoláimat az általános és középiskolát Pápán, ill. Budapesten végeztem. Egyetemi tanulmányaimat a Károlyi Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán folytattam (96-2002.).
Gyülekezeti szolgálataim: Séllyei István kórusban;  a REND-en segítő munkatárs; gyülekezeti szilveszter szervezése és vezetése; nyitott templom keretein belül mint segítő a kezdetektől fogva.

György Lászlóné Bálint Melinda

Pápán születtem,1969-ben. Bátyámat és engem, édesapám korai halála miatt édesanyám özvegyként, egyedül nevelt fel.
Fiatal felnőttként templomunkban 22 éve kötöttem házasságot férjemmel. Isten kegyelméből gyermekünk is itt részesülhetett a keresztség sákramentumában.
Kormánytisztviselőként dolgozom 18 éve a nyugdíjbiztosítási igazgatóság pápai telephelyén.
Nt. Hargita Pál lelkészi szolgálata idején tettem vallást hitemről, konfirmációi fogadalomtétel keretében. A rendszeresen tartott ifjúsági órák meghitt, jó hangulata alapozta és erősítette meg a pápai gyülekezethez való tartozásomat.
A presbiter Isten elhívott szolgája, aki az Úrnak és gyülekezetének szolgál, így ezen munkálkodom én is. Az előző ciklusban szívesen vettem részt a gyülekezetben megszervezésre kerülő közösségi rendezvények lebonyolításában. Családom tagjai is örömmel jöttek összejöveteleinkre,
gyermekem az ifjúsági istentisztelet néhány alkalmán hangszeres játékával szolgált, férjem pedig a zenei technikát igénylő alkalmak sikerén munkálkodott.
Betekintést nyertem a gyülekezet pénzügyi alapjainak megőrzésén fáradozó gazdasági bizottság munkájába.
Végül, de nem utolsó sorban a felnövekvő gyermekek hitre való nevelését tartom a legszebb feladatomnak. Fontos, hogy életkoruknak megfelelően megismertessük velük az Úr igéjét, közben átadva nekik azt a szeretetet, amit gyermekként én is kaptam gyülekezetemtől, lelkipásztoromtól.

Keller Emma (pótpresbiter)

Pápán születtem 1972-ben. Itt élek családommal,férjemmel és három gyermekemmel. Fiam, Gotthárd Péter és lányom Gotthárd Dorottya a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett. Dorottya rendszeresen fuvolázik a gyülekezeti alkalmakon. Kisebbik lányom Rebeka a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskolában tanul. Férjem, Gotthárd Péter szintén a pápai gyülekezet tagja. 2005-ben lettem a pápai gyülekezet tagja, 2007 húsvétján konfirmáltam a pápai református templomban.
A Türr István Gimnáziumban érettségiztem. Kereskedelmi, valamint szociális felsőfokú végzettségem van. Jelenleg Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézményében dolgozom Dákán.
A gyülekezeti életben aktívan részt veszek. Kezdetektől sikeresen szervezem a Nyitott Templom programot. A gyülekezet rendezvényein részt vállalok a szervezésben, háttérmunkában. Körzetgondozói szolgálatot végzek.
A presbiteri szolgálat számomra annyit jelent, hogy továbbra is végzem a kötelességem, Isten dicsőségére és a pápai gyülekezet épülésére. Különös figyelemmel vagyok egyházunk hagyományainak megtartására, hogy unokáinkat is úgy ölelje körbe ez a templom és a pápai gyülekezet, mint ahogy minket ölel körbe nap mint nap, az Úr kegyelméből.

Kerpel Péter József

1994-ben költöztem Várpalotáról Pápára családommal. Feleségem Kerpel Péter Józsefné, született Borisz Beatrix, aki felnőtt konfirmáción, itt Pápán lett református. Három gyermekünk született, Veronika Várpalotán, Fanni lányunk és Péter fiúnk Pápán látta meg a napvilágot. Feleségem a Petőfi Gimnáziumban magyar-történelem szakos tanár. Lányaim a Refiben tanulnak. Fiam az Tarczy Iskolába jár. Őseim tanárok és lelkészek voltak elsősorban. Többen Pápán éltek és dolgoztak a Kollégiumban és a Tanítóképzőben, így a Gáty és Hatvany dédszülők az Alsóvárosi Temetőben nyugszanak.
Én a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája szakvizsgázott biológia-földrajz-rajz szakos tanára vagyok. 11 évig a Fiúinternátust vezettem. Évekig szaktanácsadója voltam az Egyházkerületnek és a Református Pedagógiai Intézetnek. Jelenleg a szakközépiskolai képzőművészeti munkaközösségnek vagyok a vezetője. A Delfi Koronája Esti iskola pápai vezetőjeként is munkálkodom harmadik éve.
Presbiterként két ciklust szolgálva az egyházközségi élet képzőművészethez kapcsolódó történéseiben, archiválásban, kiadvány, szóróanyag szerkesztésben vettem részt elsősorban. Templomi csillár, alsóvárosi harangláb, ólomüveg ablakok, díszhely gyülekezeti házunkban,
és templomi kiállítások rendezése fémjelzi tevékenységemet.

Dr. Király Zsolt Levente

1970-ben születtem, Pécsett. A Baranya-megyei Nagypall nevű kisközségből származom. Zengővárkony-Nagypall református gyülekezetben konfirmáltam, és ebben a kis faluban kötöttem házasságot. Feleségem szintén orvos, az Ajkai Kórházban osztályvezető főorvos. Két gyermekünk van. Gergely Donát a Pápai Református Gimnázium tanulója, lányunk Zsófia Teodóra a Türr Gimnáziumba jár.
A Pécsi Orvostudományi Egyetem elvégzése után a Veszprém megyei Tüdőgyógyintézetben helyezkedtem el, és jelenleg is itt dolgozom. Két szakvizsgám van: tüdőgyógyász és klinikai onkológiai. Szakmámat szeretem, hivatásnak tekintem.
2007-ben költöztünk Pápára, azóta vagyok a pápai gyülekezet tagja.

Kiss Gyula

1945. ápr. 13-án születtem Pápán, jelenleg is itt élek. Szüleim, sőt nagyszüleim is pápai lakosok voltak és e református gyülekezet tagjai. Engem is itt kereszteltek, majd ebben a templomban konfirmáltam, és itt volt a házasságkötésem is.
Jelenleg csak feleségemmel élek, mert a 35 éves fiam és a 28 éves lányom (akik szintén reformátusok), már nem élnek velünk.
Iskoláimat (általános és középiskola) Pápán végeztem, majd az Agrártudományi Főiskolán agrármérnöki diplomát szereztem. Több gazdaságban is dolgoztam, majd az utolsó 22 évemet a Nemesszalóki Mezőgazdasági Rt-nél, ill. a jogelődjénél különböző beosztásokban. Az utolsó 10 évben, mint a gazdaság termelési igazgatója. 60 éves koromban 2005. májusában nyugdíjba mentem, jelenleg is nyugdíjas vagyok.
20 éve vagyok presbiter, munkámat a gazdasági bizottságban végeztem. Sajnos sokat betegeskedtem, így többet nem tudtam vállalni.

Kiss  Károly

Nyugdíjas vagyok, feleségem szintén nyugdíjas. Egy gyermekünk van. Az előző két ciklusban szintén presbiter voltam.
Iskolai végzettségem gépész technikus. Aktív koromban a roncsolásmentes anyagvizsgálatokkal foglalkoztam.
Az elmúlt időszakban rendszeresen jártam az istentiszteletekre, bibliaórákra. Igyekeztem jól ellátni a házigazda szolgálatokat, újságkihordást stb. Tagja vagyok a gyülekezeti énekkarnak. Hűségesen jártam a próbákra és a fellépésekre.
A REND-en még külön szolgálatot is vállaltam. Rendszeresen jártam presbiteri gyűlésekre és a bibliaórákra.

Konrád Jenő

1942. július 5-én születtem az erdélyi Máramarosszigeten. 1956-ban konfirmáltam, 1967-ben nősültem. Három gyermekünk született. Legidősebb fiam, Konrád Attila, aki tengerészként, hajógépészként dolgozott, 2004-ben balesetben elhunyt. Anita lányom a városi Okmányirodában dolgozik, míg András fiam villanyszerelő mester. 1970 óta iparosként dolgozom, majd 1990-től vállalkozóként. Aranykoszorús villanyszerelő mester vagyok. Az országban működő villanyhálózatok szinte mindegyikénél elfogadott igazolvánnyal rendelkezem.
Presbiterként 32 esztendeje szolgálok, még Hargita Pál nagytiszteletű úr alatt lettem presbiter. Az elmúlt években – András fiammal - sok munkát vállaltam az egyházközségben: a templom villanyszerelési munkái; a temetői harangláb villanyszerelési munkái, a gyülekezeti ház teljes villanyszerelési kivitelezése, harangok többszöri javítása, templom villámhárító elkészítése, templom hangosítás kivitelezése.

Kopeczky Péter

34 éves vagyok. A Balaton déli partjáról, Balatonendrédről származom. Falunk lelkipásztora nagyapám volt. Mint pápai öregdiáknak nagy hatása volt rá, hogy én is Pápára kerüljek a Református Gimnázium újraindításakor . Szolnokon a Repülőtiszti Főiskolán diplomáztam és hivatásos katonatiszt lettem, mint repülésirányító. 1999-ben avattak, Pápára kértem magam. Pár év taszári ingázást követően a repülőtér megnyitása óta ismét a Bázisrepülőtéren szolgálok, új beosztásomban repülésbiztonsági tisztként.
Feleségemmel 10 éve vagyunk házasok. Két gyermekünk van Bence és Luca. Lelkesen látogatják a gyermekistentiszteleti alkalmakat.
Feleségem évfolyamtársam volt a Refiben. Úgy tűnik, életünk meghatározó része ez az iskola a jelenben is, mivel Ildikó itt dolgozik matematika tanárként.

Kövy Rózsa

1951. november 14-én láttam meg a napvilágot Budapesten, a Bethesda kórházban. Nem véletlenül ott, hiszen lelkész családba születtem, s a kéttornyúlaki parókián nőttem fel. Mindez meghatározta életemet, még akkor is, ha abban az időben ez nem volt jó ajánlólevél egy tanári pályára készülő fiatalnak. Isten azonban úgy akarta, hogy pedagógus legyek. Magyar – orosz szakos tanári diplomát szereztem a Pécsi Tanárképző Főiskolán.
Először Bakonyjákón tanítottam, majd 1985-től a mostani Tarczy iskolában. A rendszerváltás után angol átképzésen vettem részt, így a 2009-es nyugdíjba vonulásomig már angolt is tanítottam. A feladatok mindig megtaláltak, és igyekeztem ezeknek megfelelni az iskolában és a családon belül is. Mindkét helyen sok szeretetet kaptam, és ez erőt adott a munkához.
20 éve vagyok a pápai gyülekezet tagja. Az énekkar újraalakulása óta aktív kórustag. Szívesen veszek részt a meghirdetett alkalmakon.

Lay Gábor

1960 február 1-én születtem Pécsett, lelkészcsaládban. 1986-tól, mint földrendező üzemmérnökként, majd 1992-ben térinformatikai szak üzemmérnökként is a Pápai Körzeti Földhivatalban dolgozom, ahol földmérési osztályvezető vagyok. Feleségem tanárnő a Munkácsy Általános Iskolában. Balázs fiam a BME Villamosmérnöki Karán végzős, Virág leányom pedig a BGF Nemzetközi Gazdálkodás Szakon másodéves.
1986-ban kötött házasságom óta élek Pápán.1994-tól vagyok a Pápai Református Egyházközség tagja és 2000 óta pedig presbitere is. Rendszeres templomba járóként kerültem „kvázi” az ismeretlenségből, a presbitériumba, ahol a jó összetételű, a Pápai Gyülekezetért és a reformátusságért tenni vágyó lelkészekkel és presbiter társaimmal sok hitbéli és materiális ügyünket sikerült közös akarattal megoldani. De sok elvarratlan szál maradt a misszió, a diakónia, saját
jövőképünkkel kapcsolatosan, melyek új feladatokat adnak.
A presbitérium bizalmából a Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlésének tagja vagyok, illetve a meghívások révén a Pápai Református Egyházmegye Közgyűlésén is minden esetben részt veszek.

dr. Marczali István

Győrszemerén születtem 1938. december 26-án, református családban. Középiskolát Pápán, az
egyetemet a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyetemen végeztem. Munkahelyem a Pápai
illetve Környei Mezőgazdasági Kombinátnál volt.
1968-ban kötöttem házasságot, azóta Pápán élünk. Egy gyermekünk van, aki jelenleg a volt
Komáromi Állami Gazdaság vezetője.
Az előző ciklusban a diakóniai gondnoki feladatokat láttam el. Igyekeztem vasárnaponként
istentiszteletre járni, presbiteri bibliaórákon és presbiteri továbbképzéseken részt venni.

Mayer Gyula

47 éves vagyok, eredeti végzettségem szerint erdész technikus. Szerviz munkatárs vagyok egy faipari szerszámokkal foglalkozó cégnél. Feleségem a Református Gimnázium tanára, gyermekeink ugyanott érettségiztek. Fiunk Győrben dolgozik gépészmérnöki munkakörben, lányunk a Budapesti Gazdasági Főiskolán tanul. Adásztevelen lakunk egy kertes házban. Velünk élnek feleségem idős szülei, akikkel közösen szeretetben éljük meg a bibliai családmodellt, segítve, támogatva egymást.
Az előző két ciklusban szolgáltam a Pápai Református Gyülekezetben presbiterként.  Meggyőződésem, hogy széteső, értékvesztett világunkban a kisközösségeknek egyre nagyobb szerepe van a krisztusi szeretet továbbadásában, ezért kiemelten fontosnak tartom a gyülekezet ilyen irányú misszióját, amelyben magam is szívesen vállalok feladatot. Emellett ingatlanjaink rendben tartásában is segítek.

Sándor József

1940-ben lettem e Föld polgára Dr. Sándor József és Herczegh Jolán gyermekeként. Áldott szüleim reformátusok voltak, ez adta kötődésemet a gyülekezethez. Isten előtt ez nem számít, csak az egyéni megtérés, újjászületés!
Nyugdíjas vagyok. Dolgoztam kubikusként, erdei-, s aratómunkásként, majd tanító és oligofrénszakos gyógypedagógiai tanárként. Civil végzettségem még: hűtőgépész, valamint kompresszorgépész is. Isten kegyelméből több Biblia-tanfolyamot is elvégeztem, s ezeket oklevél tanúsítja.
Eddigi presbiteri szolgálataimat sosem szerettem minősíteni! Ha tettem valamit, azért is csak Istené a Dicsőség!
Fő célom halálomig, vagy a közeli Elragadtatásig /1. Thessz. 4,13-18./ Isten nagy tetteinek hirdetése! Ez a Bibliában a 2. Timóteus 4,1-5-ben van leírva, és a szívembe vésődött!
Örök Dicsőség a Szentháromság Istennek! Marana Tha!

Szabó István (pótpresbiter)

Pápán a Szalmavári u. 6. számú házban lakunk feleségemmel egy éve. Pázmándfalun születtem 1948-ban, a helyi gyülekezetben konfirmáltam 1962-ben, ahol korábban édesapám és öregapám is több ciklusban volt presbiter illetve gondnok. Az elmúlt 38 évben Devecserben éltem, ahol segítettem az ajkai gyülekezet lelkészének a havi egyszeri istentisztelet elindítását. Két fiunk van, Ákos aki családjával szintén Pápán lakik és közösen irányítunk egy devecseri baromfis
vállalkozást, és Péter aki a pápai református kollégiumi évek után építészmérnök lett, és családjával Budapesten él.
Mezőgazdasági gépészmérnöki diplomát szereztem 1972-ben, azóta Devecserben dolgozom, ahol jelenleg a 800 főt foglalkoztató Gallus-Taravis cégcsoport vezetője vagyok.
Korábbi lakhelyeinken, lehetőségeink szerint segítettük a pázmándfalui, az ajkai, a noszlopi gyülekezetek munkáját.

Szakács Géza (pótpresbiter)

1967. május 10-én születtem. Adásztevelen konfirmáltam 1978. április 16-án. Élelmiszeripari szakmunkásvizsgát tettem sütőipari szakon. Munka mellett érettségiztem. Ebben a szakmámban 15 évig dolgoztam. Közben sorkatonai és tovább szolgáló tiszthelyettes voltam. Jelenleg a győri Audi Hungária Kft-nél logisztikai kiszolgáló vagyok.
2006-ban házasodtunk össze Kiss Mariannal, akitől kisfiam született. Korábbi házasságomból két lányom van, Melitta és Patrícia, akik a felsőoktatásban tanulnak. Édesanyám Szakács Gézáné szintén itt él a gyülekezetben, a Nőszövetség munkájából veszi ki részét. Testvérem, Kéri Tamásné 6 gyermek édesanyja férjével együtt a csepeli gyülekezetben szolgálnak.
2000 óta vagyok pótpresbiter és 2004 novemberétől presbiter. A második ciklust szintén pótpresbiterként kezdtem, és 2007-től 2012-ig presbiter voltam. Most ismét pótpresbiter vagyok.
Az elmúlt ciklusban kisebb-nagyobb feladatokat vállaltam, missziói traktátusokat juttattam el több helyre is.

Szűcs Attila

48 éves vagyok. Hálát adok az Úrnak, hogy régi református családból származom. Már a nagyapám (id. Varga Gyula) is presbiter volt, Olé Sándor nagytiszteletű úr idején.
Polgári foglalkozásomat tekintve a MÁV START Zrt-nél dolgozom, mint vezető jegyvizsgáló. Lelki téren pedig a Nemzetközi Gedeon Társaság Pápai Csoportjának vagyok az elnöke, az Úr kegyelméből.
"Szolgáljunk Istennek tetsző módon." (Zsid 12:28)

Tóth Andrea Ilona sz. Kámán Andrea Ilona

Tanító, gyógypedagógus, és pszichológus (BA) vagyok. A Balla R. Téri Ált Isk. Elők. Szakisk. és EGYMI-ben középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeket tanítok, valamint a Pápai ESZI-ben pszichológiai tanácsadást végzek. 1986 óta élek Pápán, azóta veszek részt a gyülekezet életében, intenzíven kb.:12-15 éve munkálkodom. Édesanyám, Kámán Györgyné 73 évesen is gyülekezetünk aktív tagja, hosszú évekig tanította református hittanra a pápai gyermekeket. Lányom, Tóth Eszter.
A presbitériumban pótpresbiterként tevékenykedem, részt veszek a képzéseken, gyűléseken, segítem az aktív presbiterek munkáját. Noha az előző ciklust a tapasztalatszerzés időszakának tekintettem, szinte minden területen aktívan tevékenykedtem. Hiszem, hogy „cselekedeteiből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által.”( Jakab lev. 2,24) Ezért sokféle szolgálatot vállalok a gyülekezetben is. Nőszövetségi titkárként örömmel készülök a szeretetvendégségekre, háziasszonyi szolgálatra, küldöttgyűlésekre, asszonykonferenciákra, segítek a rendezvények – szilveszter, gyülekezeti bál, REND, stb.- előkészítési, lebonyolítási munkálataiban. Énekelek a gyülekezet énekkarában, szívesen végzem a gyerekek vasárnapi iskolai tanítását.
Szívesen tartom a kapcsolatot, és teremtem meg az együttműködést a szociális szféra különböző intézményeivel. Nagyon fontosnak érzem, hogy a gyülekezet mostani és jövőbeni tagjai között szorosabb, bensőségesebb kapcsolat alakuljon ki, a jól működő kiscsoportok újabbakkal egészüljenek ki, nagyobb legyen közöttük az átjárhatóság.
Feladataimat eddig is keresztényi alázattal, legjobb tudásom szerint végeztem, ezután is ez a szándékom.
Hiszem, hogy „Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz.” „A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.” (1Korintus 12, 5, 7).

Varga István

Miután 1965. április 23-án megszülettem Pápán, ebben a református templomban kereszteltek meg, tettem konfirmációs fogadalmat. Itt kötöttem házasságot feleségemmel, aki néprajzkutató, jelenleg pedig Kup község polgármestere. Ide kísértem fiamat keresztelőjére, konfirmációjára.
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végeztem okleveles vegyészként. Később megszereztem a klinikai szakmérnöki diplomát, illetve felsőfokú anyag- és eszközgazdálkodási és közbeszerzési referensi végzettséget is. Elvégeztem a minőségügyi megbízott és projektmenedzseri tanfolyamot. Az egyetem után az Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohóban kezdtem el dolgozni kutatómérnökként. Munkásságom 1994-től a pápai kórházban folytattam, kezdetben laboratóriumban vegyészmérnökként, majd gazdasági osztályvezetőként. Jelenleg az intézet minőségügyi vezetője vagyok. A munkám mellett 1998-tól Kup Község polgármestereként tevékenykedtem 12 éven keresztül.
Az előző ciklusnál ért az a megtiszteltetés, hogy a gyülekezet felkért és megválasztott presbiternek. Ezen időszak alatt igyekeztem még jobban megismerni a gyülekezet életét és minél jobban bekapcsolódni mindennapjaiba. A napi feladatok mellett részt vettem az építésügyi bizottság munkájában, az Ökumenikus Lelkigondozói Szolgálat szervezésében, a „nyitott templom” akciókban, a Pápán megtartott REND lebonyolításában és igyekeztem minél több rendezvényen részt venni.
Az egyik egyházmegyei presbiteri konferencia óta, melynek témája volt, hogy milyen lesz a gyülekezeted 10 év múlva, erősen foglalkoztat a gyülekezetépítés témaköre. Fogékony vagyok a diakónia területét illetően is. Lényegében bármely feladatot elvállalok, amiben képességeimmel a gyülekezet érdekeit tudom szolgálni, Isten segítségével.

Varga-Umbrich Károly

Székelykeresztúron születtem. Középiskolába szülővárosomban, majd Székelyudvarhelyen jártam. Egyetemi  tanulmányaimat a kolozsvári Babes-Bolyai egyetemen fizika szakán végeztem, majd Magyarországra településem után elvégeztem az ELTE informatika tanári szakát. 1994 óta feleségemmel együtt, aki matematika informatika szakos tanár, a Pápai Református Kollégium  Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolájában tanítok fizikát és informatikát.  Három gyerekünk van. Nagyobbik fiam Károly a Műszaki  egyetem mesterképzésén mérnök-fizikusnak készül.  Csongor a Pápai Városi televíziónál dolgozik. Eszter lányom a Refibe jár. Elsősorban informatikai képzettségemmel járultam hozzá a gyülekezet életéhez. Konfirmációs  filmeket és fényképfelvételeket szoktam készíteni.