Séllyei István Énekkar

A kórust a pápai protestáns gyülekezetek azon tagjai alkotják, akik indíttatást éreznek magukban Istent dicsérő, és az Ő tetteit hirdető karénekeken keresztül is, közösségben megélni hitüket. Repertoárunk gerincét a javarészt protestáns gyülekezeti énekek 20. századi műzenei feldolgozása adja, de szívesen énekelünk könnyedebb hangvételű, "gitáros" dicséreteket is. Tagjaink nem képzett énekesek, mégis sokszor tapasztaltuk már, hogy az Úr így is elvégzi a munkát kiválasztottaiban, ha az ének Neki, Róla szól. Szeretettel várjuk új tagjainkat!