Gondnokok

Békefi Imre (missziói gondnok)

Negyven éves vagyok, nős, három gyermek édesapja. Tanítóképző főiskolát, majd történelem szakon főiskolát és egyetemet végeztem. Először egy pápai általános iskolában dolgoztam, 1999-től a „Mezőben” történelmet tanítok. Jelenleg a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium megbízott igazgatója vagyok. Feleségem Békefiné Fodor Helga, tanítónő és biológia szakos tanár. Gyermekeink, Csanád, Anna és Dániel.
Főiskolás koromtól lettem a gyülekezet aktív tagja. Életem meghatározó élményévé vált Jézuson keresztül Isten szeretetének megismerése. Először az ifjúsági órákat látogattam, majd felnőtt konfirmációi fogadalmat tettem. Családommal együtt igyekszünk mind több gyülekezeti rendezvényen részt venni és bekapcsolódni a gyülekezetépítés munkájába. Több mint tíz éve vagyok a presbitérium tagja, majd a missziói gondnoki feladatra választottak meg.
Gondnokként évente a missziói bizottsággal együtt a missziói munkatervet kell megvitatnunk és összeállítanunk. A lelkészekkel együtt igyekszem figyelemmel kísérni és, információkat gyűjteni a különböző rendezvényekről, hogy az esetleges változtatásokat a következő évben megtehessük. Feladatom még a presbiterek házigazda beosztásának szervezése, segítése.

dr. Böröczky Zoltán (főgondnok)

1948-ban születtem. A pápai gyülekezetben kereszteltek meg,  itt konfirmáltam. Pápán végeztem az általános és középiskolai tanulmányaimat, majd a budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karának elvégzése óta, közel negyven éve, dolgozom fokgszakorvosként városunkban.
Feleségem Ballók Ildikó közgazdász, a Pápai Református Teológiai Akadémia gazdasági vezetője.
Az egyházközség presbitereként 20 éve szolgálok. 1996 óta vagyok főgondnok.
Közben 2 ciklusban a Pápai Református Egyházmegye világi gondnokaként is szolgáltam.
Elnöktársammal, a gyülekezet lelkipásztorával együtt a Szentlélek segítségével igyekeztem a legjobb belátásom szerint végezni és ellátni azokat a feladatokat, amelyeket a törvény a hatáskörömbe utalt. A gyülekezet érdekeit szem előtt tartva képviseltem egyházközségünket az egyházi és világi fórumokon.
Fontosnak tartom azt, hogy  gyülekezetünk olyan lelki, szellemi és anyagi  közösség legyen, ahol a lelkiség az elsődleges.
Életem számos sorsdöntő eseményében egyértelmű volt egyfajta isteni közbeavatkozás – mintha valaki fogta volna a kezemet és észrevétlenül irányított a legjobb döntések felé.

Gyimóthy Károly (épületügyi gondnok)

Pápán születtem 1960-ban. Adásztevelen éltem a házasságkötésemig, azóta folyamatosan Pápán. Nős vagyok, kettő gyerekem van. Fiam  a Kaposvári Egyetemen agrármérnök és mérnöktanár  szakon diplomát szerzett. Lányom a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán tanul.
Pápára költözésem óta a gyülekezet tagja vagyok, 12 éve presbiter.
A pápai székhelyű Bakonyerdő Zrt. alkalmazottjaként dolgozom, mint műszaki előadó. Középiskolába a Türr István Gimnáziumba jártam,  diplomát Debrecenben az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán szereztem.

Kiss Elemér (gazdasági gondnok)

Pápán születtem 1946-ban. Közgazdasági Technikumban érettségiztem. A katonaság után 28 évig dolgoztam a Gabonaforgalmi Vállalatnál, majd 1996-ban kerültem az államigazgatásba. Hat éve vagyok nyugdíjas. Feleségem, Ida az egyházközségénél volt adminisztrációs munkatárs. Két lányunk van.
1980 óta vagyok presbiter. Tizenkét  éve látom el a gazdasági gondnoki teendőket.
Tizenkét évig tagja voltam az Egyházmegyei és hat évig az Egyházkerületi Tanácsnak. Továbbra is fontosnak tartom a környező kis gyülekezetekkel a jó kapcsolatok ápolását. A nagyobb gyülekezetek segítsék a kisebbeket. Fontosnak tartom megszólítani azokat, akik eltávolodtak az egyháztól (vagy nem is tartoznak hozzá), mert így maradhat továbbra is fenn a reformátusság.

Szalókyné Kövy Lilla (diakónia gondnok)

Nevem Szalókyné Kövy Lilla. Pápán születtem, de gyermek és ifjúkorom nagy részét Kéttornyúlakon töltöttem, ahol édesapám, néhai Kövy Zsolt lelkészként szolgált. Iskoláimat is e két helyen végeztem, majd Sopronban szereztem diplomát. Azóta is óvónőként dolgozom, jelenlegi munkahelyemen, a Nátuskerti Óvodában 20. tanévemet kezdtem.

1983-ban kötöttünk házasságot férjemmel, aki a húsgyárban dolgozik. Három felnőtt gyermekünk van,legidősebb fiunk ugyan Veszprémben él és dolgozik, de testvéreivel együtt a pápai gyülekezet tagjai.

1992-től vagyunk gyülekezeti tagok. Az újonnan alakult énekkar munkájába a kezdetektől bekapcsolódtam, s úgy érzem ahhoz a maghoz tartozom, akik a nehézségek között is kitartottak és próbálták lelkesíteni a többieket. Amikor először felvetődött a nevem a presbiterjelöltek között, ez volt az egyik terület, amit megjelöltem a leendő munkaterületek között. A másik, a gyermekekkel való foglalkozás volt (vasárnapi iskola, játszóházak), de a gyülekezeti bálok lebonyolításában is szívesen segítettem. Istennek hálát adok azért, hogy a pápai gyülekezet első női presbitere lehettem. Presbiterségem ideje alatt igyekszem minden alkalmat megragadni, hogy képezzem magam (presbiteri konferenciák, továbbképzések, bibliaórák).