"De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk..."

Forrás: papa-ma.hu

 
"De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk..." főképe

1517. október 31-én tette közzé Luther Márton wittenbergi ágoston rendi szerzetes híres 95 tételét, melyeket a bűnbocsánat és a búcsúcédula-árusítás gyakorlatának kapcsán fogalmazott meg. Luther az általa szerkesztett 95 tétellel nem egy új felekezetet akart alapítani, hanem a katolicizmust igyekezett megreformálni oly módon, hogy a búcsúcédula-árusítás károsnak ítélt gyakorlatát kiiktatja. A vitaindító írásnak szánt dokumentum, melyet Luther állítólag a wittenbergi vártemplom kapujára is felszegezett, utóbb korszakhatárnak bizonyult a kereszténység történetében, mivel egyházszakadáshoz vezetett. Luthert a pápa kiátkozta és kiközösítette. Ezt követően Luther III. Frigyes szász választófejedelem védelme alatt élt Wartburgban, ahol 1522-ben lefordította németre az Újszövetséget. Az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a nála is radikálisabb, Kálvin János, genfi reformátor vezette irányzat a református vallás alapja.

 

Az evangélikus gyülekezet kórusa is szolgált az ünnepi istentiszteleten

 

Pápán október 31-én az evangélikus, a református és a baptista gyülekezet hívei közösen emlékeztek. Az evangélikus templomban Márkus Mihály református lelkész hirdetett igét. " De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk" - a Zsidókhoz írt levélből vett textus kapcsán elmondta, hogy ma a városban több mint kétezeter pápai vallja magát reformátusnak, de mindössze kétszázan járnak rendszeresen templomba. Ezzel az igerészlettel őket buzdította, hívta közös gondolkodásra Márkus MIhály: - A reformáció elindításakor, s az ellenreformáció idején sem volt könnyű azoknak, akik hűek maradtak hitükhöz, Istenhez. De nem hátráltak meg, nem adták fel, nem mondták azt, hogy ha egy napon belül nem alakul kedvezően a sorsuk, akkor az elfogadhatatlan. Hosszú küzdelemben élték meg hitüket, de futamodtak meg. Vajon ma hányszor hátrálunk meg, hányszor keseredünk el egy-egy nehézség kapcsán, hányszor éljük meg tragédiaként, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elképzeltük - s hányszor fordulunk el Istentől? Pedig az Úr azt szeretné, ha a hit emberei maradnánk, rábíznánk magunkat az Ő végtelen szeretetére és kegyelmére. - mondta Márkus Mihály.

 

Az istentiszteletet követően a protestáns gyülekezetek tagjai a reformáció emlékművénél koszorúztak, majd a híveket szeretetvendégségre várták az evangélikus látogatóközpontban.

Képek:

kép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériában