Húsvéti istentisztelet, úrvacsora - ajánlás

 

 

Felhívás Húsvét vasárnapi istentisztelettel kapcsolatban


Kedves Testvérek!
Az idei Húsvétkor a megszokottól eltérően kell ünnepelnünk Jézus Krisztus feltámadását. Egyházközségünk Elnöksége a Magyarországi Református Egyház Zsinatának ajánlása szerint arra bátorítja gyülekezet tagjait, hogy kapcsolódjunk be a telekommunikációs eszközök által közvetített istentiszteletekbe, és a látható családi közösségben, és a térben távollévők közösségében a közvetített istentisztelet liturgiája szerint vegyünk úrvacsorát is.
Húsvét vasárnap 9 órakor a Duna Televízió élőben közvetít húsvéti úrvacsorás istentiszteletet, amelyet különösen is ajánlunk azoknak, akiknek nincs internet hozzáférésük. Gyülekezetünk pedig 10 órakor közvetíti a húsvéti ünnepi istentiszteletet a youtube csatornán. Mind a kettő alkalommal házi úrvacsora vételre buzdítjuk a családokat, amelyeket a megfelelő előkészületek után a közvetítés során tudnak a résztvevők megosztani. (Ha valaki egyedül van odahaza, akkor is részt vehet az úrvacsorában, hiszen egy élő házi istentiszteletbe kapcsolódnak be)
Ehhez szükséges néhány dolgot előre tudni.
Kérjük, hogy szenteljék meg az ünnepet azzal is, hogy az istentisztelet idejére nem csak a szívüket öltöztetik ünneplőbe, hanem ünnepi ruhát vesznek fel, a nappali asztalát, vagy ahol összegyülekeznek, fehér terítővel leterítik.
Az istentiszteletnek megfelelő körülményeket teremtsenek – kapcsolják ki a telefont, a rádiót, a televíziót
Készítsék elő az úrvacsora jegyeit. Kérjük, hogy a kenyeret megfelelő körültekintéssel, kis kockákra vágva helyezzék egy tálba, a bort pedig kisebb pohárkákba (0,3 dl-es) készítsék elő annyit, ahányan úrvacsoráznak
Aktívan vegyenek részt a liturgiában – énekeljenek együtt a lelkipásztorral, mondják együtt az imádságot, hitvallást, és feleljenek odahaza az úrvacsorai kérdésekre Isten jelenlévő családi, házi gyülekezet színe előtt. A lelkész útmutatása szerint adják majd egymásnak a kenyeret és a bort.
Szeretettel hívjuk az úrvacsora közösségébe a más felekezetű keresztyén testvéreket is, amennyiben hitükkel összeegyeztethető úrvacsorai gyakorlatunk. Kérjük, hogy a családban levő kisebb gyermekeket 1-1- bibliai igével áldja meg a családfő. (Erre is lesz ajánlás a liturgiában)
Mindkét istentisztelet teljes liturgiája megtalálható lesz majd a gyülekezet honlapján, ahonnan letölthető, nyomon követhető, kinyomtatható.
Tisztelettel kérjük, hogy ezekről a lehetőségekről tájékoztassák azokat a gyülekezeti tagjainkat, különösen is gondolunk idős testvéreinkre, akiknek nincs lehetőségük gyülekezetünk honlapját, facebook oldalát olvasni. Szóljanak szüleiknek, ismerős idősebb gyülekezeti tagjainknak.
Isten áldása legyen istentiszteletünkön.