"A kőház épülése a lelki ház gyarapodását szolgálja" - Steinbach József püspök volt a vendég

Forrás: papa-ma.hu

 
"A kőház épülése a lelki ház gyarapodását szolgálja" - Steinbach József püspök volt a vendég főképe

 

A Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kör legutóbbi összejövetelének Steinbach József volt a vendége. A Dunántúli Református Egyházkerület püspöke örömmel fogadta a felkérést, szívesen tett eleget az invitálásnak, hogy a Magyarországi Református Egyház legnyugatabbra fekvő egyházkerületéről beszéljen. Steinbach József 135 ezer református püspöke itt a Dunántúlon, de ő hisz abban, hogy a még sehova nem tartozók is megtalálják az utat az Úrhoz. Az egyházkerület 351 templomában 234 lelkipásztor szolgál.

 

Szolgálat, missziók, beruházások, könyvkiadások, lelkipásztori feladatok - ezekről is szó esett az est folyamán. - Nagy hálával tartozunk a kormányzatnak, hogy forrásokat biztosít számunkra. Ezeket a pénzeket természetesen nem működtetésre, hanem fejlesztésekre fordítjuk. Fontos a Pápai Református Kollégium felújítása, korszerűsítése. Az iskolaépület már megszépült, most a konyha van soron, de hamarosan internátus épül a gimnázium épületének folytatásaként. Az új épületszárny egy négyszintes internátus-diákszállás lesz, közösségi terekkel, valamint kétágyas, összkomfortos, külön vizesblokkal rendelkező szobákkal. Az építkezés várhatóan 2020. esztendő tanévkezdésére befejeződik. Az egyházkerület másik három gimnáziuma, a kaposvári, a csurgói és a tatai is megújul. Május 11-én nyitottuk meg az Ótemplom és parókia épületében a Pannonia Reformata Múzeumot, múzeumpedagógiai termekkel, kávézóval, közösségi térrel együtt. Itt olyan kiállítás nyílhatott meg, amely sok tekintetben egyedülálló. Örökségünket, református keresztyén hitünk „kincseit” üdvtörténeti íven át mutatja be a tárlat. Egyházkerületünk fenntartásában lévő, kiemelt projektek közé tartozik még a balatonfüredi Siloám Otthon megújítása - mondta a püspök.

 

Sokan voltak kíváncsiak a püspök előadására

 

A beruházások a szükséges források mellett rengeteg időt és energiát emésztenek fel, de ezek adják az infrastrukturális alapját a hitéletnek. - Ha egy gyülekezeti ház vagy oktatási intézmény épül, ha egy templom megújul, az mind lelki célt szolgál. Ha fejlődik a gyülekezet, az egyház, és erősödik a keresztyénség, az a társadalom számára is ajándék lehet. Én személy szerint is nagyon fontosnak tartom, hogy a lelki programjaink ne satnyuljanak el. Az egyházkerületben nagy hangsúlyt fektetünk a misszióra, a nagyvárosokban, lakótelepeken éppúgy, mint a kistelepüléseken. A tapasztalat azt mutatja, hogy van ahol áldás kíséri ezt a szolgálatot, tehát sikertörténet, de van, ahol kudarcot vallunk, sok múlik a lelkipásztor elhivatottságán, személyes alkalmasságán. Cél, hogy minden nyolcezer főnél több lelket számláló településen legyen református lelkipásztori jelenlét, de ugyanilyen fontos, hogy a falvakban, a "végeken" is legyen kihez fordulni a híveknek - hangzott el az előadásban.

 

Nagy teher hárul a lelkészekre, épp ezért az egyházkerületben népszerűek az úgynevezett nyakkendő nélküli látogatások, amikor a vezetők felkeresik a lelkipásztorokat, meghallgatják a helyi gondokat és örömöket. A Pápai Református Teológiai Akadémián rendszeresen szerveznek rétegtalálkozókat református jogászok, orvosok, mérnökök, polgármesterek, művészek számára, de épp ilyen fontos a Dunántúli Református Akadémia a felnőttképzés és felnőtt-katekézis szolgálatában. Idén 8. alkalommal várták a híveket és az érdeklődőket a REND-re, a „Református Egyházi Napok - Dunántúl” elnevezésű református fesztiválra, amely nemcsak a dunántúli, hanem a Kárpát-medencei reformátusság hitbéli és lelki összetartozásának színtere, kétévente megszervezett „szent forgatag”, amely 2004-ben Győrben valósulhatott meg először, és azóta Kaposváron (2006), Komáromban (2008), Pápán (2010), Székesfehérváron (2012), Őriszentpéteren (2014), Balatonfüreden (2016), és ebben az évben pedig megint Kaposváron várta a vendégeket. 2020-ban ismét Pápa lesz a helyszín.

 

Steinbach József elmondta, hogy nagy feladat, hogy a rejtőző reformátusokat és a sehova se tartozókat megszólítsák: - Hisszük, hogy egy nagy egységes testvéri közösségben, a Dunántúli Református Egyházkerület nagy családjában keresztyén örökségünket, értékeinket megőrizve tudunk hitben erősödni, ugyanakkor a mai kor kihívásainak megfelelni. Ehhez, Urunk, adj nekünk elhívott, alkalmas lelkipásztorokat, hisz mindig ez a döntő - hangsúlyozta a püspök..

Képek:

kép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériábankép a galériában