Megkezdődött az ökumenikus imahét Pápán is

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2016. január 17. és 24. között újra imahetet hirdet a Krisztus-hívők egységéért.
A 2016-os imahét témáját a lettországi keresztények dolgozták ki, mottója „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” A több mint 100 éves hagyománnyal rendelkező Ökumenikus Imahét rendezvénysorozatát Pápán hétfő este tartották a Helyőrségi Művelődési Otthonban, ahol Szakács Gergely lelkipásztor hirdetett igét.
- Lettország népére a mai napig árnyékot vetnek a szovjet fennhatóság alatt történtek. A sok sebért ma is nehéz megbocsátani. Ez éppen olyan nehéz kő volt, mint amely Jézus sírját elfedte. Azt éljük meg a hétköznapi, keresztény életünkben, hogy nekünk feltámadott urunk van. Ami arra is utal, hogy fontos minden nap egy kicsit megújulnunk. A keresztény ember is könnyen elveszítheti a motivációját és a lendületét, ezért fontos újra és újra megújulni, s megerősödni abban, hogy ha Jézus Krisztus is feltámadt, akkor minket is meg tud újtani, s megerősíteni a mindennapjaink során – hangsúlyozta a lelkipásztor. 

A 2016. évi egyetemes imahét perselyadományaival egy újfajta kezdeményezést támogathatnak a hívek, az ételdoboz készítést. Ez egy olyan doboz lenne a város valamely pontján, ahol bárki elhelyezheti a számára felesleges ételt, amivel a rászorulókat támogathatja. 
Szakács Gergely elmondta, a városban működő felekezetek tapasztalatai szerint nagyon sok rászoruló él a városban, hiszen sokan keresik fel őket akár napi szinten, hogy alapvető élelmiszerrel segítsék őket. Ezért gondolták, hogy létrehozzák ezt a kezdeményezést. 
A doboz elhelyezéséről még nincsenek pontos információk. 

Január 17-től 24-ig, minden este 17 órai kezdettel közös istentiszteletet tartanak a helyi egyházak lelkipásztorai a Krisztus-hívők egységéért az ökumenikus imahéten a város templomaiban. Kedden Németh Katalin lelkipásztor a Szent Anna Római Katolikus Templomban, szerdán Salgó Ferenc kanonok-plébános a Nagytemplomban, csütörtökön Megyesi Ferenc káplán az evangélikus templomban, míg pénteken Boncz Zoltán lelkipásztor a Szent Benedek Templomban hirdet igét. 
Az imahét zárónapja szombaton lesz, akkor Szijártó László plébános a református templomban prédikál. Az istentisztelet után a rendezvény szeretetvendégséggel folytatódik az Immánuel Közösség Házban.

Forrás: papa-ma.hu