Ökumenikus Világimanap

A Pápai Nőszövetség 2023. március 7-én tartotta az ökumenikus világimanapot, a Pápai Református Egyházközség Immánuel Közösségi Házában.

A 2023. évi imanap anyagát a tajvani asszonytestvérek állították össze. Az istentiszteleti liturgiát Polgárdi-Németh Katalin és Dr. Németh Tamásné Schédl Tímea lelkipásztorok vezették, illetve református, katolikus, evangélikus és baptista asszonyok segítettek a liturgiai szolgálatban.

Igehirdetéssel készült Dr. Lucski Márta, a Pápai Református Teológiai Akadémia adjunktusa. Igehirdetésének alapigéje az Ef 1,15 volt: „… hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről”. Az adjunktus igehirdetésében elmondta: hívő emberként arra kaptunk elhívást, hogy reményünket Isten országába vessük életünk minden napján. Akkor is, ha nehézségeink adódnak, akkor is, ha akadályokba ütközünk. Arra hívattunk el, hogy hitünkkel és reménységünkkel Isten ígéreteibe kapaszkodjunk és a Szentlélek megvilágosító ereje által felismerjük, hogy hűséges, szerető és irgalmas Istenünk van.

Az igehirdetés után, vetítőképes előadás segítségével bemutatásra került Tajvan szigetországa. Az imanapon részt vevők megismerkedtek az ország földrajzi elhelyezkedésével, éghajlatával és környezetével. Betekintést nyertek Tajvan népességének történelmébe, politikai és gazdasági, valamint vallási és kulturális helyzetébe, egészségügyi és oktatási eredményeibe, a tajvani asszonyok életébe. Tajvant a történelem során különböző idegen országok gyarmatosították, ami számos etnikai konfliktushoz, kulturális és társadalmi változáshoz vezetett. A szigetországban élő keresztyén nők nagy szerepet vállalnak abban, hogy minél több ember számára vonzóvá tegyék a keresztyén tanításokat. A világimanapi plakáton látható nők egy patak mellett ülve némán imádkoznak és felnéznek a sötétbe. Az előttük lévő út bizonytalansága ellenére tudják, hogy az üdvösség Jézus Krisztusban már eljött és az övék. Az alkalom zárásaként a jelenlévők egy Tajvanról szóló kvíz segítségével tesztelték magukat, mennyit sikerült elsajátítani az országismertető információkból. Majd mindenki kapott ajándékba egy imanapi könyvjelzőt, illetve két tajvani süteményreceptet.

Hálásak vagyunk Istennek az alkalomért, hogy megismerhettük Tajvan természeti kincsekben gazdag országát, a tavjani emberek életét. Köszönet, hogy együtt imádkozhattunk Tajvanért!


Dr. Németh Tamásné Schédl Tímea lelkipásztor, nőszövetségi elnök