Gondnok

Gyimóthy Lajos

64 éve a pápai református újtemplomban kereszteltek. Közel negyven éve a lányomat, faimat is. Már felnőttként, majd szülő-nagyszülőként kezdtem egyre jobban rácsodálkozni az Úr hűségére, hatalmas kegyelmére. Így váltam alkalmi templomba járóból gyülekezeti-taggá, az Ő kegyelmére imádsággal válaszoló emberré. A világ felé különböző szolgálatok vállalásával tettem nyilvánvalóvá - fennköltebben vallottam meg - hogy én a reformátusok közösségéhez tartozom. Többször presbiterré és az Egyházmegyei Tanács tagjává választottak. Azért, hogy mindenkori lelkészeink könnyebben végezzék a gyülekezet igei-lelki építését; nekünk, világiaknak keresztyén hivatásunk, adottságaink szerint kell ezt segíteni.