Imahét a keresztyén egységért

A lettországi keresztyének Péter apostol első levele 2, 9:10. versei alapján készítették el a 2016-os egyetemes imahét anyagát.

Ők valóban megélték a sötétségből világosságra jutás örömét akkor, amikor megszabadultak a szovjet fennhatóságtól. Persze a lelki sebek még ma is megvannak, de ez már általánosan igaz lehet  minden emberre.

Nem kell azonban lelki sebeink börtönében sínylődnünk, mert Isten szeretete kiszabadít bennünket onnan. Nekünk keresztyéneknek (felekezettől függetlenül) pedig az a feladatunk, hogy megmutassuk Istent és az ő szeretetét.

Hogyan?

Adventi hitmélyítő esték Isten dicsőségéről – Steinbach József gondolatai az örömről, a megbocsátásról és a szolgálatról

A már hagyományosnak tekinthető hitmélyítő alkalmak során ezúttal Steinbach József, egyházkerületünk püspöke hirdette az igét három alkalommal november utolsó hétvégéjén az Immánuel Közösségi Házban. Az alkalmak közös énekléssel kezdődtek, melyben közreműködtek egyházközségünk ifjúsági zenekarának tagjai is. A prédikáció után rövid elmélkedés következett, majd imával és ismét énekléssel zártuk az estét.

Férfiak napja

A Férfikör tagjai nagy várakozással tekintettek erre az alkalomra. Reméltük, hogy sokan eljönnek; vártunk testvéreket a gyülekezetből és olyanokat is, akik nem részesei közösségünknek, és akik számára talán Krisztus is ismeretlen. Örömmel jelenthetem, hogy a részt vevők száma nem okozott csalódást. Sok ismerős és jó pár ismeretlen arcot láthattunk.

Mi is volt a célja ennek az összejövetelnek? A legfontosabb cél férfi mivoltunk ,,helyre tétele” volt; valamint nem kimondva, de remélve az is, hogy gyarapodjon gyülekezetünk és a Férfikör létszáma.

Gyűjtés a holtmarosiaknak

Gyülekezetünk küldöttsége november 13-án ismét Holtmarosra látogat, hogy elvigye gyülekezetünk adományait a Tulipán Gyermekotthon lakói számára. 

Gyűjtést szervezünk a gyermekek támogatására. Várjuk a pénzbeli és természetbeli adományokat (tisztálkodószer, tisztítószer, tartós élelmiszer, mosó- és mosogatószer, jó minőségű használt ruha, cipő, bakancs, csizma). Az adományokat, kérjük, november 11-ig juttassák el a Lelkészi Hivatalba! 

Ökumenikus Női Területi Találkozó

Taníts engem az ismeretre és a helyes felismerésre, mert hiszek parancsolataidnak (119. Zsolt. 66. v.)


Ez volt a vezérigéje annak a 2015.okt. 03-án tartott ökumenikus női napnak, amelynek a Győri Református Egyházközség adott otthont.
Ezen a szép alkalmon evangélikus és baptista nőtestvéreinkkel együtt vettünk részt. Egy-egy ilyen együttlét nemcsak arra jó lehetőség, hogy az adott témában elmélyüljünk, jelen esetben az oktatás, nevelés kérdéseiben, hanem hogy örömteli találkozásaink legyenek  az ismerős gyülekezeti tagokkal és új emberekkel.
A megnyitó áhítaton Erlitz Anita lelkésznő szolgált. Beszélt a szülő-gyermek kapcsolatról, a pozitív példakép fontosságáról, a gyerekek hitben való neveléséről.

Oldalak