Egyetemes imahét a Krisztus-hívők egységéért

 

„...nekem sok népem van ebben a városban.”

Minden év januárjában megtartják szerte a világon, röviden csak ökumenikus imahétnek nevezett, összejövetelt a keresztyének. Városunkban január 22-től január 27-ig találkoztunk különböző felekezetű Krisztus-hívők, hogy együtt imádkozzunk a felekezetek egységéért. Hiszen a mi Urunknak is ez az akarata, aki így könyörgött értünk főpapi imájában: „hogy mindnyájan egyek legyenek…, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn. 17:21.)

Presbiteri nyárbúcsúztató

Nyárbúcsúztató, egyben a hatéves ciklust lezáró presbiteri kiránduláson vettünk részt augusztus végén. A mindössze 16 főből álló csapatunkat Bella Violetta lelkésznő fogadta Győrszemerén. Vezetésével megtekintettük a templomot, hallottunk a gyülekezet történetéről, életéről. Majd a parókiából gyülekezeti házzá alakított épület felé vitt utunk. A barátságos házban még szálláslehetőség is kínálkozik az arra kirándulóknak.

Oldalak