Példája a kitartásnak és a hűségnek - Kövy Zsoltra emlékeztek

90 éve, 1926-ban született Kövy Zsolt református lelkész, aki a Pápai Református Gyűjtemények igazgatója, a Pápai Református Kollégium főigazgatója, Pápa város alpolgármestere volt. Az évforduló kapcsán egy személyes visszaemlékezésekből szőtt rendezvényen tisztelegtek emléke előtt a Pápai Református Gyűjteményekben.

Virágvasárnap

 Virágvasárnapi családi napunk ünnepi Istentisztelettel kezdődött. Már itt is nagy szerepet kaptak a gyerekek. Az egyik legmeghatóbb pillanat az volt, mikor a kicsik bevonultak a templomba, felelevenítve ezzel Jézus jeruzsálemi bevonulását. Emellett az igeszakaszok mondásában is ügyesen kivették részüket. Ifj. Márkus Mihály hirdetett igét, aki János evangéliumának 12. részének 16. verse alapján azon gondolkodtatott el bennünket, hogy értjük-e virágvasárnap üzenetét.

Böjti evangélizáció

Idén rendhagyó módon, vasárnapi istentisztelettel indult a böjti evangélizáció. Ezt követően még három alkalommal szolgált gyülekezetünkben Bella Péter, győrújbaráti lelkipásztor. A téma sokunkat megérintett, hiszen nem más volt, mint az imádság.

Mert mi is az imádság? Istennel való kapcsolat, párbeszéd. Igen, Istennel folytatunk párbeszédet, még ha ő nem is emberi szavakkal válaszol. De válaszol – nem azonnal – és azt akarja, hogy értsük a válaszait.

Imahét a keresztyén egységért

A lettországi keresztyének Péter apostol első levele 2, 9:10. versei alapján készítették el a 2016-os egyetemes imahét anyagát.

Ők valóban megélték a sötétségből világosságra jutás örömét akkor, amikor megszabadultak a szovjet fennhatóságtól. Persze a lelki sebek még ma is megvannak, de ez már általánosan igaz lehet  minden emberre.

Nem kell azonban lelki sebeink börtönében sínylődnünk, mert Isten szeretete kiszabadít bennünket onnan. Nekünk keresztyéneknek (felekezettől függetlenül) pedig az a feladatunk, hogy megmutassuk Istent és az ő szeretetét.

Hogyan?

Oldalak