Presbiteri nyárbúcsúztató

Nyárbúcsúztató, egyben a hatéves ciklust lezáró presbiteri kiránduláson vettünk részt augusztus végén. A mindössze 16 főből álló csapatunkat Bella Violetta lelkésznő fogadta Győrszemerén. Vezetésével megtekintettük a templomot, hallottunk a gyülekezet történetéről, életéről. Majd a parókiából gyülekezeti házzá alakított épület felé vitt utunk. A barátságos házban még szálláslehetőség is kínálkozik az arra kirándulóknak.

Gyülekezeti tábor, élmények, Csurgó – interjú az egyik mécsestartóval

A Pápai Református  Egyházközség Mécsestartók táborának ismét a Csurgói Református Gimnázium adott otthont. Július 31-től augusztus 6-ig „Egyek legyetek” bibliai idézet mentén zajlottak a tábor programjai. Újdonság volt, hogy a csoportfoglalkozásokon az ifisek és a felnőttek a reggeli áhítat után elhangzott előadásokat dolgozták fel. További újításnak számított, hogy kórustábor is működött az énekkarosok számára, napi két próbával.

A továbbiakban Tóth Andrea presbitert faggatom tábori élményeiről.

A Pápai Református Egyházmegye Presbiteri Találkozója

A találkozó Tóth András esperes úr áhítatával kezdődött. A 100. zsoltár alapján hirdette Isten igéjét. Az Úr megtart, pásztorol bennünket, ezért van okunk hálaadásra és örvendezésre. Őseinket is megtartotta, minket is vezérel, tehát örvendező gyülekezet tisztségviselői lehetünk.

Ifj. Márkus Mihály lelkipásztor reményét fejezte ki, hogy egymás építése által mindenki gazdagabban távozhat majd a találkozó végén.

Oldalak