A Pápai Református Egyházmegye Presbiteri Találkozója

A találkozó Tóth András esperes úr áhítatával kezdődött. A 100. zsoltár alapján hirdette Isten igéjét. Az Úr megtart, pásztorol bennünket, ezért van okunk hálaadásra és örvendezésre. Őseinket is megtartotta, minket is vezérel, tehát örvendező gyülekezet tisztségviselői lehetünk.

Ifj. Márkus Mihály lelkipásztor reményét fejezte ki, hogy egymás építése által mindenki gazdagabban távozhat majd a találkozó végén.

Mayerné Pátkai Tünde : A Pápai Református Gyülekezet története - Ótemplom

     Gyülekezet és templom szorosan tartoznak össze, mint ahogy élet és sors egymásba fonódva a lét egységét alkotják. A templom szakrális, központi hely, ott dobog a gyülekezet szíve, onnan lüktet tovább Isten Igéje az egyháztagokba. A genius loci ott él a gyülekezet közösségében „nemzedékről nemzedékre".  

„Isten nem rideg magányosság, hanem szerető közösség”

Január 15. és 22. között az ökumenikus imahét keretében a több évtizedes hagyományt követve a pápai történelmi felekezetek lelkészei közösen szolgáltak egymás templomában, tovább erősítve a keresztény-keresztyén összetartozást. 
 
A hét kiemelt alkalma volt a Református Templomban 21-én, szombaton tartott záró istentisztelet. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének meghívására dr. Márfi Gyula, veszprémi érsek hirdette Isten igéjét. Beszédének középpontjában a Szentlélek titkának bibliai magyarázata állt.

Teológus nap

Április 30-án került sor a már hagyományos teológus napra.

Az istentisztelet követően a teológusok családoknál fogyasztották el a vasárnapi ebédet. Ezen az alkalmon beszélgettem a PRTA két hallgatójával; Imre Enikővel, aki katechéta szakon másodéves és Makra Zsolt Istvánnal, aki negyedéves lelkipásztor szakos.

"Legyenek mindnyájan egy" - Ökumenikus zarándoklat az egyházak megbékéléséért

A reformáció 500 éves ünnepségsorozatához, rendezvényeihez egy rendhagyó alkalom társul. Ökumenikus zarándoklatot szervezünk kifejezetten azzal a céllal, hogy a történelmi felekezetek megbékéléséért, egymás felé közeledéséért imádkozzunk.

A zarándoklat rendhagyó, talán kissé ismeretlen módja az imádságnak. Úton lenni Istennel és keresztyén társakkal, tetsvérekkel semmihez sem fogható élmény. Kiszakadni a hétköznapokból, vállalni a lemondást néhány napra, ehagyni a járt, aszfaltozott utat az eredei ösvényért. 

További információk és jelentkezés IDE KATTINTVA.

A zarándokok száma korlátozott, felekezetenként 20-25 fő vehet részt, ezért érdemes minél hamarabb jelentkezni!

Oldalak